+38 066 946 84 09

vaga.aero@gmail.com

Ukrainian aerial

geodesic association

наші цілі

Головною метою Організації є об'єднання спеціалістів геодезії та аерознімання для ефективного розвитку галузей в умовах сучасних виробничих, законодавчих та науково-технічних тенденцій.  

 

Основними напрямами діяльності та завданнями Організації є:

 

1. Підвищення престижу і професійний захист геодезичної галузі;

2. Ефективна співпраця з урядовими установами країни;

3. Сприяння науково-технічному прогресу в сфері геодезії та картографії;

4. Пiдтримка геодезичної освіти, організація науково-технічних форумів, видання власних науково-технічних журналів і підтримка видання навчальної та наукової літератури;

5. Cтимулювання фахової діяльності уведенням заохочувальних нагород та відзначенням важливих подій, розширення міжнародної діяльності тощо;

6. Об'єднання зусиль з науковим товариством України та інших країн з метою застосування сучасних досягнень науки і техніки в геодезичній, картографічній, землевпорядній сферах;

7. Розробка, прийняття і впровадження нормативів щодо застосування безпілотних літаючих апаратів (далі – БПЛ) в геодезичній, картографічній, землевпорядній галузі;

8. Популяризація аерознімання за допомогою БПЛА як методу збору, аналізу і моніторингу геодезичних даних, їх застосування в геоінформаційних системах;

9. Захист фахових інтересів геодезистів;

10. Розробка програм і програмних комплексів, здатних опрацьовувати матеріали аерознімання, в тому числі в автоматичному режимі;

11. Аналіз власного досвіду розвитку та застосування БПЛА у визначенні шляхів вдосконалення його використання  для отримання якісних аерознімальних матеріалів з картографічною метою;

12.  Проведення наукових досліджень в сфері геодезії, картографії;

13. Участь в розробці нормативно-правових актів, законопроектів, регулюючих галузь картографії, геодезії, землевпорядкуванні;

14. Сприяння в проведенні та організації публічних заходів, семінарів, конференцій, зустрічей з видатними науковцями, вченими, що спрямовані на розвиток статутної діяльності, в тому числі бере участь у заходах на тематику сучасних технологій аерознімання БПЛА;

15. Представлення інтересів геодезичної галузі на міжнародних конференціях, з’їздах, зборах та надання інформаційної та методологічної допомоги;

16. Здійснення саморегулювання у окремих сферах професійної діяльності відповідно до вимог законодавства, у тому числі встановлення процедури внутрішньої сертифікації своїх членів;

17. Сприяння розвитку інформаційних технологій у сфері землеустрою;

18. Сприяння підготовці кадрів спеціалістів землевпорядного, геодезичного профілю;

19. Сприяння отриманню допомоги у грошовій , матеріальній та не матеріальній формах від вітчизняних та міжнародних спонсорських організацій  для розробки та реалізації інженерних проектів у сферах геодезії, картографії (водопостачання, енергетики, сільського господарства, програмних та інформаційних систем для вирішення проблем територіальних громад та їх соціального розвитку;

20. Організаційне та консультаційне  сприяння та підтримка органів місцевого самоврядування в впровадженні технологій, підготовці користувачів та фахівців, визначення найбільш дієвих інструментів з урахуванням індивідуальних потреб, із залученням досвіду учасників (членів) та партнерів Асоціації в інтересах розвитку як окремих адміністративно територіальних одиниць так і Держави в цілому;

21. Інша діяльність, спрямована на досягнення мети громадської організації.

новини

діяльність

Співпраця

Заява та анкета заповнюються в паперовому вигляді.  

 

До заяви додаються:

 

1) копія паспорта (сторінки 1, 2, 11);

 

2) копія кваліфікаційного сертифікату (свідоцтва) інженера-геодезиста, 

    інженера-землевпорядника (за наявності);

 

3) копія свідоцтво про підвищення кваліфікації (за наявності).

наші партнери

© 2020 aerogeo.org

контакти

м. Київ

вул. Січових Стрільців, 77

 

 

+38 066 946 84 09

 

vaga.aero@gmail.com